Klantenservice

Het antwoord op veel vragen vindt je hieronder in de (FAQ) veelgestelde vragen.

U kunt uw polis opzeggen door contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer 010 - 206 86 75, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur, of via info@nowinsure.com.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

In de regel loopt uw verzekering minimaal 3 maanden en maximaal 60 maanden, maar dit kan voor u anders zijn. Op uw polisblad staat de exacte einddatum.

Gewijzigde gegevens zoals een adres, bankrekeningnummer of telefoonnummer, kunt u doorgeven via 010 - 206 86 75 of info@nowinsure.com.

Nee dit kan helaas niet. Omdat onze verzekeringen vaak een maximale looptijd hebben dient u voor een nieuw product een nieuwe verzekering af te sluiten. Wij kunnen dit voor u doen, daarbij sluiten wij dan ook direct uw lopende verzekering af zonder opzegtermijn. Neemt u hiervoor contact met ons op via 010 - 206 86 75 of info@nowinsure.com.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Ja. Het is mogelijk om de dekking van uw gekozen verzekering uit te breiden. Dit kan vanaf één dag na het afsluiten van uw polis. Let wel op dat de maandelijkse premiekosten ook wijzigen.

U kunt bij ons elk product dat niet ouder dan 12 maanden én onbeschadigd is verzekeren.

Ja. U kunt bij ons ook uw refurbished product verzekeren

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op www.nowinsure.com

U kunt een diefstalclaim indienen door contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer 010 - 206 86 75, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur, of via info@nowinsure.com. Onze medewerkers helpen u graag verder. Houd uw polisnummer en IMEI- of serienummer van uw product bij de hand.

Het IMEI- of serienummer van uw product kunt u vinden in de instellingen, op de aankoopfactuur of op de originele doos van het product. Het is een 15-cijferig nummer. Het IMEI-nummer van een smartphone kunt u ook opvragen door in de bel-modus *#06# in te typen. Er opent dan direct een scherm met onder meer het IMEI-nummer.

Ja. Het is belangrijk dat u de simkaart van uw toestel zo snel mogelijk blokkeert. Neem hiervoor contact op met uw provider. Hiermee voorkomt u de kans op misbruik.

In het geval van diefstal moet u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na vaststelling hiervan:

 • Indien mogelijk uw product blokkeren.
 • Aangifte doen bij de politie. Het originele proces-verbaal moet overlegd worden wanneer u de diefstalclaim bij ons indient. Ook wordt u verzocht een eigen verklaring van wat er gebeurd is op te stellen.
 • Uw provider op de hoogte stellen en uw simkaart laten blokkeren.

Wanneer u een claim indient bent u verplicht ons alle bewijsstukken die wij nodig achten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, binnen 48 uur te verstrekken. U dient tevens het aankoopbewijs van uw product te overleggen, wanneer deze bij het afsluiten van de verzekering nog niet aan ons is verstrekt.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op www.nowinsure.com.

U kunt de status van uw reparatie opvragen door contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer 010 - 206 86 75, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur, of via info@nowinsure.com.

Uw oude product wordt op milieuvriendelijke wijze vernietigd. 

Op elke reparatie die via ons is uitgevoerd zit een garantie van drie maanden. Is de reparatie niet goed uitgevoerd, kunt u opnieuw contact opnemen met onze klantenservice.

Wanneer blijkt dat uw toestel niet gerepareerd kan worden, neemt onze afdeling Claimhandling zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij zullen u een nieuw product aanbieden.

Dat kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op www.nowinsure.com.

Het IMEI- of serienummer van uw product kunt u vinden in de instellingen, op de aankoopfactuur of op de originele doos van het product. Het is een 15-cijferig nummer. Het IMEI-nummer van een smartphone kunt u ook opvragen door in de bel-modus *#06# in te typen. Er opent dan direct een scherm met onder meer het IMEI-nummer.

Deze functie kunt u uitzetten door naar de instellingen te gaan en vervolgens via het iCloud menu de ‘Zoek mijn iPhone’ functie uit te zetten. Hiervoor heeft u het wachtwoord van uw Apple ID nodig. Gaat het product niet meer aan? Dan kunt u ook via www.icloud.com product verwijderen uit de iCloud.

Ja. Het is verstandig om een back-up van uw toestel te maken. Dit doet het reparatiecentrum niet.

Bent u op vakantie en heeft u schade aan uw product, neemt u dan direct contact met ons op. Onze afdeling Claimhandling zal uw schade beoordelen en bepalen of de schade op uw vakantieadres gerepareerd mag worden.

Nee. Helaas biedt ons verzekeringspakket geen leentoestelservice aan.

U kunt een schadeclaim indienen door contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer 010 - 206 86 75, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur, of via info@nowinsure.com. Onze medewerkers helpen u graag verder. Houd uw polisnummer en IMEI- of serienummer van uw product bij de hand.

De vuistregel voor het bepalen van de garantie is: als het product binnen de garantietermijn kapot is gegaan zonder aanwijsbare reden, valt dit onder de garantie. U kunt in dit geval teruggaan naar de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Indien tijdens het reparatieproces blijkt dat de schade toch niet onder de garantie valt, kunnen wij de reparatie overnemen via uw polis. U hoeft dan geen onderzoekskosten of reparatiekosten te betalen.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

Nee. Betaling aan NowInsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Indien de premie niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd ontvangt u van ons een aanmaning. U dient binnen 14 dagen na deze aanmaning de automatische incasso van de premie alsnog mogelijk te maken. Indien u dat nalaat, is uw toestel na deze 14 dagen niet langer gedekt tegen de kosten van eventuele schade of diefstal.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Bent u toch niet tevreden en heeft u een klacht, horen wij dit graag zodat we het op kunnen lossen. U kunt contact opnemen met onze afdeling Customer Care via het telefoonnummer 010 - 206 86 75, bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur, of via info@nowinsure.com. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Vermeld bij uw klacht uw naam, adres en polisnummer. Binnen één week reageren wij inhoudelijk op uw klacht.

Wij staan altijd open voor suggesties om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Als u suggesties heeft, ontvangen wij deze graag via de e-mail op info@nowinsure.com.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op inze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

Je kunt de polis elke dag opzeggen met in achtneming van de geldende opzegtermijn van 1 maand.

Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten tot 12 maanden oud. Om deze reden vragen wij in totaal om 2 productfoto`s en een aankoopbon. Deze productfoto’s en aankoopbon horen binnen 14 werkdagen bij ons binnen te zijn anders komt de polis te vervallen en dat zou super zonde zijn!

De volgende 2 productfoto`s moeten aangeleverd worden:

Voorkant van het product
Achterkant van het product

 

Draadloos speaker: Graag één foto met het serienummer en één foto van de voor en achterkant.

Betaling aan NowInsure.com kan alleen via automatische incasso. Hier is een machtiging voor afgegeven bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten wat weer gunstig is voor de hoogte van jouw premie.

Ja, bij elke individuele claim is er een eigen risico. De hoogte van jouw eigen risico is zichtbaar in de calculator.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

In de regel loopt uw verzekering minimaal drie maanden. Daarna wordt uw polis maandelijks automatisch verlengd met een maand.

U kunt de polis elke dag opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van één maand.

Ja. Wij verzekeren alleen onbeschadigde producten. Om deze reden vragen wij u dan om een paar productfoto’s. Nadat u de polis hebt aangevraagd, ontvangt u een e-mail met daarin een link om de foto’s te uploaden. De productfoto’s dienen binnen 14 werkdagen toegezonden te worden. Doet u dat niet dan komt na 14 dagen de polis te vervallen.

Nadat wij uw foto’s hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

De volgende gegevens ontvangen wij graag per e-mail:

 • Foto van de voorkant van het product
 • Foto van de achterkant van het product
 • IMEI-nummer, in het geval van een smartphone
 • Serienummer, in het geval van overige producten

Nee. Betaling aan nowinsure.com kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor geeft u een machtiging af bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving. Hierdoor besparen we kosten en houden we uw premie laag.

Dit kan verschillen per polis. De hoogte van uw eigen risico kunt u berekenen in de calculator op onze site.

Indien u schade heeft aan uw toestel helpen wij u graag verder. Volg de onderstaande stappen zodat wij uw schadeclaim snel kunnen afhandelen.

Stap 1. Neem contact op met onze klantenservice via het telefoonnummer 

010 - 206 86 75. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. Houd uw polisnummer en IMEI- of serienummer bij de hand.

Stap 2. Nadat u uw schadeclaim heeft ingediend ontvangt u van ons per e-mail verzendlabels. Print deze uit en verstuur uw product kosteloos met de ontvangen verzendlabels op het pakket.

Stap 3. Wanneer uw gerepareerde toestel gereed is, wordt deze naar uw huisadres verstuurd per post.

Stap 4. Wanneer uw toestel niet gerepareerd kan worden, krijgt u een nieuw product thuisgestuurd.

Stap 5. De schade aan uw toestel wordt altijd beoordeeld op basis van de dekking van uw polisvoorwaarden. U betaalt het vastgestelde eigen risico per schadeclaim zoals vermeld in uw polisvoorwaarden.

Indien uw toestel gestolen is helpen wij u graag verder. Volg de onderstaande stappen zodat wij uw diefstalclaim snel kunnen afhandelen.

Stap 1. Betreft het een smartphone, laat dan uw simkaart direct blokkeren via uw provider.

Stap 2. Doe aangifte bij de politie en laat een proces-verbaal opmaken.

Stap 3. Neem contact op met onze klantenservice via het telefoonnummer  010 - 206 86 75. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. Houd uw polisnummer en IMEI- of serienummer van uw product bij de hand. U wordt verzocht om het originele proces-verbaal naar ons te mailen.

Stap 4. U krijgt zo snel mogelijk bericht van ons. De diefstal wordt altijd beoordeeld op basis van het proces-verbaal en de dekking van uw polisvoorwaarden. Bij goedkeuring van uw diefstalclaim krijgt u direct een nieuw product toegestuurd. U betaalt het vastgestelde eigen risico zoals vermeld in uw polisvoorwaarden.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar om je verder te helpen